Facebook Nyereményjáték

JÁTÉKSZABÁLYZAT – A Marco Martely Autóillatosító “2020. Április havi” nyereményjáték hivatalos Részvételi- és Játékszabályzata

 1. A Játék neve és rövid leírása

A „2020. Március havi” nyereményjátékban (a továbbiakban: Játék) a résztvevők feladata 3 részből áll össze: 

 • a megosztott posztot like-olni, 

 • a posztban megosztott képet like-olni,

  a megosztott poszt alá egy ismerőst megnevezni

 

 1. A Játék Szervezője és Lebonyolítója

A Játék szervezője, lebonyolítója és adatkezelője Gyevi Szabó Pálné e.v. (Székhelye és telephelye: 6800, Hódmezővásárhely, Kölcsey 33.) (továbbiakban: Szervező és Adatkezelő).

 

 1. A Játékban résztvevő személyek – a részvétel feltételei

A Játékban kizárólag azon 16. életévüket betöltött, kizárás alá nem eső, magyarországi lakcímmel rendelkező, magyar állampolgárságú természetes személyek vehetnek részt, akik a Játék időtartama alatt (5. pont) megfelelnek a pályázatban kiírt feltételeknek (továbbiakban: Játékos).

A Játékosok által rendelkezésre bocsátott információkat a Szervező és a Lebonyolító harmadik félnek nem adja át. 

A Játékban való részvétel jelen hivatalos Játékszabályzat és Adatvédelmi szabályzat automatikus elfogadását jelenti. 

A Játékban nem vehetnek részt a Szervező és a Lebonyolító alkalmazottai és ezen személyeknek a Ptk. 8:1 §-ában rögzített hozzátartozói és közeli hozzátartozói. 

 

 1. A Játék menete

A Játék időtartama (5. pont) alatt a Játékosok like-olják a posztot, a benne szereplő képet és kommentben azt jelzik. 

Egy játékos csak egyszer kommentelhet, amennyiben többször kommentel, további hozzászólásai a játékban már nem vesznek részt.

A Játékosok között a Szervező 1 db nyereményt (6. pont) sorsol ki a megadott napon.

 

 1. A Játék időtartama

A játék 2020. 03. 28. 18:00-tól 2020. 04. 12. 18:00-ig tart.  

A játék sorsolással zárul, amelyre 2020. 04. 12-én (vasárnap) 19:00-kor kerül sor.

 

 1. Nyeremények

A nyeremény 3×3 db autóillatosító parfüm vállogatás melyet postán küldünk el a nyerteseknek

A nyereményekkel kapcsolatban felmerülő esetleges adóterheket a Szervező viseli,
ezzel kapcsolatos egyéb adóteher a nyertest nem terheli.

 

 1. A sorsolás menete

A sorsolást Lebonyolító közreműködésével független 3. fél végzi: https://socialwinner.besocial.hu/

A sorsolás időpontja: 2020. 04. 12. 19:00

A sorsolás helyszíne: Lebonyolító székhelye

 

 1. A nyeremények átadása, ill. átvétele

A Játékban való részvétel hiányosságáért/hibájáért, az internetes rendszer lassúságáért, leállásáért a Lebonyolító és a Szervező nem vállal felelősséget. A Lebonyolító és a Szervező a nyeremény tekintetében szavatosságot nem vállal. A nyeremény készpénzre nem váltható.

 

A Szervező a nyeremény átadásáig kizárhatja továbbá a Játékból azon Játékost, aki nem felel meg a részvételi feltételeknek. 

A Szervező a nyertes Játékosokat első sorban a rajongói oldalon hirdetik ki egy posztban, majd a nyeremény átvételéről üzenetben kap tájékoztatást a sorsolás napján. Amennyiben a nyertes Játékos nem jelentkezik a sorsolást követő 5 munkanapon belül nyereményéért, a Szervező pót-nyertest sorsol.

A Szervező a nyeremény átadásáig kizárhatja a Játékból azt a Játékost, aki számára a nyereményt azért nem lehet átadni, mert az általa megadott személyes adatok nem
valósak, vagy tévesek, vagy a Játékos egyéb okból nem felel meg a Játékszabályzatban írt feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli. 

 1. Adatvédelem

A Játékban részt vevő minden Játékos részvételével automatikusan elfogadja a Játék jelen hivatalos Játékszabályát és Adatvédelmi szabályzatát, valamint tudomásul veszi, hogy az adatszolgáltatás önkéntes, adatai kezelését Gyevi Szabó Pálné e.v. végzi, mint adatkezelő, míg adatfeldolgozást, mint adatfeldolgozó szigorúan bizalmasan, a vonatkozó jogszabályi előírások betartásával végzi. A játékos a játék végéig hozzászólását, ezzel regisztrációját törölheti. 

 1. Vegyes rendelkezések 

Szervező jogosult kizárni Játékból azt a Játékost, aki a Játékban tisztességtelen módon, a jelen szabályzatban foglalt feltételek és előírások megkerülésével próbál részt venni. Amennyiben a Játék során visszaélések, jelentős mértékű sportszerűtlen Játék gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékot szüneteltesse vagy törölje. 

A Szervező, illetve Lebonyolító kizárja a felelősségét a rajongói oldal/alkalmazás rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

A Szervező fenntartja a jelen Játékszabály módosításának jogát. A Szervező és a Lebonyolító kizárja felelősségét a Játékkal kapcsolatos bármilyen kommunikációs anyagban esetlegesen előforduló tévedésért.

A játék alól teljeskörűen mentesítve a facebook.com minden jelentkező vagy résztvevői részéről.

A játékot, promóciót a Facebook.com nem támogatja, nem hagyja jóvá, és nem kezeli valamint nem kapcsolódik a Facebook.com-hoz.

 

2020. Március 24.